Õppe­korraldus

Väike-Maarja Muusikakool on munitsipaalhuvialakool, mille eesmärgiks laste ja noorte muusikaalaste võimete avastamine ja arendamine tasemele, mis võimaldaks soovijatel jätkata õpinguid professionaalse muusikahariduse omandamiseks. Lisaks pillimänguoskuse arendamisele annab kool lapsele esinemiskogemusi ja iseseisva töö oskusi. Muusikakooli ülesandeks on ka muusikat austava kontserdipubliku kasvatamine. Väike-Maarja Muusikakool on Väike-Maarja Vallavalitsuse hallatav asutus.

Esimesed 2 aastat õpivad kõik Väike-Maarja muusikakooli õppurid põhiõppes. 2. aasta lõpus määratakse õppenõukogu otsuse alusel õppur kolmandast klassist alates kas põhi- või huviõppesse. Kui õpilane soovib vanemasse astmesse suunduda, otsustab õppenõukogu 4. õppeaasta lõpus, kas V klassist alates jätkab õpilane põhi- või huviõppes. Vabaõppe võimalus on tublimatel 1 õppeaasta (tähendab lisa-aastat).

Põhiõppesse suunatakse õppurid, kellel on kõrgemad muusikalised eeldused ning soovivad oma eriala ainekava maksimaalselt omandada.

  • Põhiõppe eriala tunnid toimuvad 2 korda nädalas (45 min) ja õppurid sooritavad vastava aine õppekava maksimaalses ulatuses. Väike-Maarja Muusikakooli õppekavad (EHIS).
  • Üldinstrument (harmooniapillid valivad meloodiapillid ja vastupidi) on kohustuslik alates III klassist ning juurde saab valida veel ühe lisaaine (nt Väike-Maarjas helirežii alused alates vanemast astmest).
  • Saateklass kohustuslik klaveriosakonna õpilastele alates VII klassist.  Ansamblimäng kohustuslik orkestripillide erialade õppuritel alates III klassist (viiulid, puhkpillid, löökpillid).

Huviõppesse suunatakse õppurid, kes on väiksemate muusikaliste eeldustega või soovivad väiksemat koormust.

  • Eriala tunnid toimuvad 2 korda nädalas (45 min) ja õppurid saavad vastava aine ühe aasta võrra noorema klassi põhiõppe ainekava nõuded. V, VI ja VII klassis on repertuaari lubatud võtta kahe aasta võrra noorema klassi põhiõppe eriala õppekava. Väike-Maarja Muusikakooli õppekavad (EHIS).
  • Õppurid saavad lisaainena valida üldinstrumendi alates V klassist, kuid see ei ole kohustuslik.
  • Ansamblimäng kohustuslik orkestripillide erialade õppuritel alates III klassist (viiulid, puhkpillid,löökpillid).

Põhiõppes IV klassi lõpetanu (noorem aste) saab muusikalise alghariduse. VII klassi lõpetanu saab muusikalise põhihariduse.

Huviõppes õppivad õpilased saavad üldise muusikalise hariduse.

Põhi- või huviõppe märge jääb ka lõputunnistustele.

Õppetasu on põhi- ja huviõppes sama.