Meie kool

1. september

1996

Väike-Maarja Muusikakool alustas tööd 51 õpilase ja 6 õpetajaga.

1. september

2005

Väike-Maarja Muusikakooliga ühines Tapa Muusikakooli Simuna filiaal. Ühinemise hetkel õppis Väike-Maarjas 68 õpilast, Simuna filiaalis 14 õpilast. Kokku alustas Väike-Maarja Muusikakoolis 1. septembril 2005. aastal 82 õpilast, keda õpetas 10 õpetajat. Simuna filiaalis on võimalik õppida klaveri- ja viiuli erialal.

1. september

2019

Väike-Maarja Muusikakooli Rakke filiaal alustas tööd. Rakke filiaalis on võimalik õppida klaveri-, viiuli-, kitarri- ja puhkpillide erialal.

Õpilaste arv koolis on liikunud kasvutrendis. Näiteks seisuga 1. jaanuar 2012 õpetas koolis 10 õpetajat ja õppis 67 õpilast. 2023/2024 õppeaastal õpib koolis 90 õpilast. Õpetajaid 13.

 
 

Väike-Maarja Muusikakool on oma tegutsemisaastate jooksul andnud hulgaliselt kontserte ja osalenud paljudel kultuuriüritustel nii oma vallas kui
ka kaugemal. Osaletud on ka mitmetel vabariiklikel ja rahvusvahelistel festivalidel ja konkurssidel.