Dokumendid

Huvikooli seadus (01.09.2017)
Väike-Maarja Muusikakooli põhimäärus (08.09.2019)
Väike-Maarja Muusikakooli asjaajamiskord (06.11.2023)
Vaike-Maarja Muusikakooli kodukord (27.02.2024)
Isikuandmete töötlemine

Avaldused

Väike-Maarja MK Õppuri vastuvõtu avaldus
Väike-Maarja MK Eelklassi vastuvõtu avaldus