Tunnustati riikliku elutööpreemia kandidaati, Väike-Maarja Muusikakooli endist direktorit Vallo Taari

Vallo Taari panus kogukonna, maakonna ja üleriigilisse muusikategevusse, kultuuri- ja haridusellu on märkimisväärne ja aegumatu. Entusiastliku muusikahinge ja loomingulise isiksuse näol on tegemist kultuuriõhustiku loojaga, kogukonna muusikaelus algataja ja hoidjaga.

Ta on asutanud ja tulemuslikult juhatanud 1982. aastal Väike-Maarjasse tööle asumisest alates erinevaid muusikakollektiive ning korraldanud suurejoonelisi meeldivaid elamusi pakkuvaid muusikasündmusi.

Vallo Taar taastas 1995. aastal puhkpillimuusika traditsiooni ja taasasutas Väike-Maarja pasunakoori, millest on aastatega kasvanud esinduslik muusikakollektiiv mängimaks Väike-Maarja valla ja üleeestilistel sündmustel.

Väike-Maarja Muusikakooli arengule ja kasvamisele igas võimalikus tahus on aluse pannud Vallo Taari väsimatu tegutsemine, olles üks kooli asutajaliige, eestvedaja, käivitaja ning koolijuht kuni käesoleva aasta kevadeni. Muusikakoolil, mis alustas oma tegevust 1996. a. 1. septembril 50 õpilase ja 6 õpetajaga, on tänaseks lisandunud 2 filiaali – Simunas ja Rakkes ning õpilaste ja õpetajate arv on pea kahekordistunud. Vallole läheb väga korda muusikaline algharidus, et ikka tuleks muusikamaastikule professionaalseid muusikuid ja ka oma mitmekülgseks arenguks õppivaid pillimängijaid. Väike-Maarja Muusikakooli lugu on tõeline edulugu, mille üle kogukond uhkust võib tunda. Seda on näidanud Vallo õpilaste head tulemused konkurssidel juba algusaastatest peale. Muusikakooli õppurite edu hilisemas muusikaelus näitab, et Vallo Taari eestvedamisel loodud Väike-Maarja Muusikakoolis saavad lapsed hea ja laiapõhjalise muusikalise alghariduse, et jätkata juba kõrgemas astmes. Sellest aastast juhib kaks tema õpilast meie maakonna muusikakoole – Rakveres ja Väike-Maarjas.

Kui poleks muusikakooli, poleks ehk ka orkestrit, sest pasunakoori järelkasv tuleb muusikakoolist. Vallo puhul on kõik ühes – muusik, dirigent, õpetaja – see kooslus toetab ja täiendab üksteist ning on olulised hea tulemuse saavutamiseks. Omades head huumorisoont oskab ta ebamugavaid olukordi huumorivõtmesse panna ning sõnastada olukorrad nii, et kõik saavad suutäie naerda.

Vallo on kuulunud ka Eesti Puhkpillimuusika Ühingu juhatusse aastatel 2019-2022, olles seal repertuaari toimkonnas. Ta on ka Eesti Dirigentide Akadeemia puhkpillirorkestri liige.

Toimetaja: Taavi Taar 

Foto: Kristel Kitsing
Foto: Kristel Kitsing
Foto: Taavi Taar